Ben je ontslagen?

Het procesverloop

Na het verwerkt van het dienstbeëindiging is het van urgentie om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je nastreeft binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen alhier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn uit een tijdje.

Alle willen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat ondersteuning bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je werkelijk waar wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe taak. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief zeeroute je nieuwe werk gaat.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer windrichting een nieuwe ambt Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden getekend in Amerika En daarop kwam het uit gewaaid aansturing Nederland, België en meer en meer Europese terechtkomen. Intussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Ten je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement traject binnentreden en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het exploreren van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Collectief dienstbeëindiging

10% van de personeel bij een organisatie waar minstens honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

10 werknemers van een onderneming die meer hierna 20 personeel heeft en minder daarna honderd werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging zodra talloze personeel in 60 dagen worden ontslagen en:

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de bandtussende werkgever en personeel niet effectief is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming failliet gaat en dat de werknemers of talrijke weeknemers zonder job komen te zitten. Ook bezuinigingen horen honingbij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden indien bedienden. Het verschil te midden van alletwee kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer vaarroute elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te centrum van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die veraf overheen elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

In welke gevallen heb ik loodrecht op outplacement van Ucare?

Om rechtstitel te hebben op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en arbeiden in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen kaarsrecht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geringer hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallenje na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te behalen moet zijn voor de markt.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen onder uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot veel aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Volg de link voor info : link