Vertrouwenspact
Image default
Dienstverlening

Voorbeeld betalingsherinnering

De voorbeeld betalingsherinnering

Je hebt nodig een voorbeeld betalingsherinnering. U wilt ook betaald hebben dus moet u wel actie nemen. Een betalingsherinnering de deur uit doen naar uw degene die moet betalen ligt soms erg moeilijk. Uiteraard bent u bang uw degene die moet betalen kwijt te raken. Een vriendelijke herinnering heeft daarom uw voorkeur. Deze zal vriendelijk maar ook daadkrachtig moeten zijn. Uw degene die moet betalen zal na de ingebrekestelling echt moeten gaan betalen. Bill heeft een prima voorbeeldbrief betalingsherinnering in het Nederlands voor u. Een pre incasso laten versturen naar uw klant is ook een optie.

De Wet Incassokoten

De laatste laatste aanmaning voor consumenten is een verhaal apart. Deze moet aan twee voorwaarden voldoen. Zo moet de betalingstermijn minimaal 14 dagen bedragen. En de eventueel bijkomende incassokosten moeten exact vermeld worden. De voorbeeld betalingsherinnering van Bill voldoet hier uiteraard aan. De voorbeeldbrief kan ook gebruikt worden door verenigingen mbt contributies. Bij consumenten moet je verplicht een laatste herinnering versturen. Voor zakelijke klanten ligt het allemaal anders. Deze zijn direct ingebreke op het moment dat de vervaldatum overschreden is.

Hoe je laatste aanmaning versturen?

Uw voorbeeld betalingsherinnering verwerken tot een eigen aanmaning is simpel. Dan doet u hem de deur uit , bijvoorbeeld via mail. Het is belangrijk dat uw debiteur snel ingebreke gesteld wordt. Hoe is niet zo van belang.  Als er alsnog niet betaald wordt dan kunt u uw sommatie naar ons mailen.  Een incassoprocedure behoort dan tot de mogelijkheden. Een brief naar de debiteur is de eerste fase. Er worden incassokosten in rekening gebracht. Deze moet de debiteur voldoen. Evnetueel is het mogelijk om de zaak gerechtelijk aanhangig te maken. Alle partijen zijn beter af zonder ontzettend dure procedure.

Volg de link voor info : link