Steun kost geld

COVID-19

De uitbraak van het Coronacrisis, die de wereld in zijn greep houdt, heeft geleid tot drukbezette Intensive Care afdelingen. De uitgaven voor ziekenhuizen en zorgaanbieders zijn dientengevolge enorm. Beschermingsmiddelen tegen COVID-19, zoals mondkapjes, pakken en handschoenen, en extra beademingsapparatuur moesten aangeschaft worden. Aan de andere kant nam de omzet van zorginstellingen drastisch af en moesten deze overeind gehouden worden met behulp van subsidies. Zorgverzekeraars en de overheid hebben de handen ineengeslagen om deze extra kosten op te vangen.

De betalende burger

Nu de druk op de zorg afneemt, kan de reguliere zorg langzaamaan worden hervat. Dit is zeer belangrijk, want de zorg die wordt uitgesteld, stapelt zich op. Dit leidt op lange termijn tot hogere kosten, die gedragen zullen moeten gaan worden door de Nederlandse burgers. De toegenomen zorgkosten worden namelijk uit vier collectieve potjes betaald: de zorgpremie, eigen bijdragen en eigen risico, inkomensafhankelijke bijdragen en de belasting.

Onaangename gevolgen

Zorgverzekeraars zijn kortom genoodzaakt om de zorgverzekering in 2021 duurder te maken door een verhoging van de premie. Dit om de extra zorgkosten te kunnen opvangen. Jij als klant kan geld besparen door je zorgverzekering vergelijken 2021. Een stijging van de zorgverzekeringspremie heeft echter nare gevolgen. Het besteedbare inkomen neemt af, waardoor mensen minder geld kunnen uitgeven. Dit inkomen wordt daarbij nog kleiner, doordat er ook sprake is van afschaffing van de zorgtoeslag. Hierdoor zal de economische recessie alleen nog maar versterkt worden.

Geduldig wachten

Hoe hoog de premie nu precies gaat worden en welke gevolgen de Coronacrisis nog meer heeft voor de zorgverzekering 2021en het zorgverzekering vergelijken 2021, dat is nog de vraag. Antwoord zal pas volgen na 15 september, de dag waarop Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt. Aangezien de zorgverzekeraars zelf de premiehoogte mogen bepalen, zullen er wederom grote verschillen ontstaan tussen de verschillende zorgverzekeraars. Daarom is het aan te raden om je huidige zorgverzekering te vergelijken met het nieuwe aanbod.