Vertrouwenspact
Image default
Zakelijk

SHO & Cordaid Mensen in Nood

Cordaid Mensen in Nood is sinds 2013 (actie)voorzitter van de SHO (Samenwerkende Hulporganisaties).

De SHO is een samenwerkingsverband van (momenteel) 11 Nederlandse hulporganisaties, die bij grote humanitaire rampen hun krachten bundelen om fondsen in te zamelen voor de slachtoffers van de rampen.

Geschiedenis SHO:

De SHO waren voor het eerst actief met nationale inzamelingsacties in 1984 (Eén voor Afrika) en 1987 (Afrika Nu). Na afloop van deze acties is er gekozen om voor deze nationale acties structurele afspraken te maken. In 1989 was de officiële start van de SHO een feit. Vanaf dat moment hebben de SHO tot op heden 38 nationale inzamelingsacties gevoerd, en is er door de jaren heen circa 700 miljoen euro aan donaties geworven. Hiermee hebben vele slachtoffers van rampen wereldwijd een vooruitzicht gekregen op een betere toekomst. 

Giro 555:

De inzameling van donaties gebeurt grotendeels via het centrale gironummer Giro 555. Sinds de invoering van het IBAN systeem is giraal geld overmaken alleen nog mogelijk naar de nieuwe IBAN-nummers. Het oude nummer, dat een grote bekendheid geniet, wordt dan onbruikbaar.  Het nieuwe IBAN-nummer NL08 INGB 0000 0005 55 is moeilijk te onthouden. Vandaar dat er vanuit de SHO een prijsvraag werd uitgeschreven voor een ezelsbruggetje dat Nederlanders moet helpen onthouden wat het IBAN-rekeningnummer is van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).  Het winnende ezelsbruggetje is: “Nederland, geef acht! In Nood Gul Bijschrijven op 7 nullen en 3 vijven” 

SHO & Cordaid Mensen in Nood:

Samen met de SHO komen wij in actie in gebieden waar natuurrampen hebben plaatsgevonden. Ook in de recentelijk nog getroffen Filipijnen zitten we niet stil. De SHO werken keihard om elke Filipijn alle hulp te bieden die hij nodig heeft. De hulp van de SHO is in daar hard nodig, en uw steun natuurlijk ook. 

Volg de link voor info : link