Vertrouwenspact
Image default
Rechten

Erfrecht | Hoe wordt de erfenis verdeeld?

Het overlijden van een dierbare heeft een enorme impact op de nabestaanden. Gelukkig leidt de verdeling van de erfenis in de meeste gevallen niet tot problemen. Het komt echter wel voor dat er discussie ontstaat over de erfenis. Een erfrecht advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht, ook wel de erfenis advocaat genoemd, kan in dat geval uitkomst bieden.

Erfrecht: wie erft en wie niet?

Een erfrecht advocaat wordt vaak ingeschakeld wanneer er problemen dreigen te ontstaan rondom de verdeling van de erfenis. De regels zijn in principe helder: het is wettelijk bepaald wie de erfgenamen van de overledenen zijn. De partner en de kinderen erven elk een even groot deel van de erfenis, dit wordt het erfdeel genoemd. Als er geen partner of kinderen zijn, gaat de erfenis naar andere bloedverwanten zoals de ouders, broers of zussen. Als je van deze wettelijke bepaling af wilt wijken, dien je van tevoren een testament op te stellen bij de notaris. In een testament kan je bijvoorbeeld je complete bezit aan één persoon nalaten of bepaalde personen onterven.

Conflicten rondom de verdeling van de erfenis

De meeste problemen ontstaan bij het ontbreken van een testament. Zo kan er een situatie ontstaan waarin binnen een samengesteld gezin de nieuwe partner een even groot erfdeel krijgt als de wettelijke kinderen uit het eerste huwelijk van de overledene. De kinderen kunnen hiertegen in opstand komen. In dat geval kan een erfenis advocaat de kinderen bijstaan wanneer zij deze erfeniskwestie voor de rechter willen laten komen. De partner kan een beroep doen op een eigen erfenis advocaat om zijn belangen te laten behartigen. De kantonrechter bepaalt vervolgens of de kinderen in hun recht staan en heeft de macht om een andere verdeling van de erfenis toe te kennen.

Voorkom conflicten rondom de erfenis

Er zijn talloze voorbeelden van families die uit elkaar vallen vanwege conflicten rondom de erfenis. Ook situaties die op het oog eenvoudig lijken, kunnen in de praktijk lastig zijn. Wat moet je bijvoorbeeld doen als twee zussen een woning erven? Gaat een van de zussen er wonen? Hoe krijgt de ander dan haar wettelijke erfdeel? Ook in dit soort situaties kan de erfrecht advocaat ervoor zorgen dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Het is echter aan te raden om dit soort situaties te voorkomen door middel van een testament.

Wanneer schakel je een erfrecht advocaat in?

Je kunt het best zo vroeg mogelijk een erfrecht advocaat inschakelen. Wanneer je slechts vermoedt dat een erfenis tot een conflict kan leiden is het al raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een erfenis advocaat. Er zijn veel advocaten die erfrecht in hun takenpakket hebben, maar je kunt het beste kiezen voor een advocaat die zich volledig heeft toegelegd op erfrecht. In dat geval haal je een professioneel in huis die je deskundig kan begeleiden. Een goede erfenis advocaat zal jouw belangen optimaal behartigen.

Volg de link voor info : link