Vertrouwenspact
Image default
Zakelijke dienstverlening

De verplichtingen van de eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Een werkgever draagt tot maximaal 104 weken de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van een voormalige werknemer en betaalt de ziektewetuitkering, als die eigenrisicodrager voor de Ziektewet is en er een werknemer ziek uit dienst gaat Gedurende deze periode van 104 weken zijn er talloze regels en wetten waaraan een eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet voldoen, regels en wetten die pas achteraf door het UWV worden gecontroleerd. Het is van cruciaal belang om goede begeleiding te bieden en een dossier correct vast te leggen om hoge extra kosten te voorkomen. Kunnen werkgevers dit zelf doen, of hebben ze medewerkers in dienst die hier geschikt voor zijn? In de praktijk blijkt dit meestal niet het geval te zijn. Gelukkig hoeven werkgevers dit niet alleen te doen. De deskundigen van Xs2more kunnen precies uitleggen wat deze verplichtingen inhouden en kunnen laten zien hoe werkgevers deze zelf kunnen uitvoeren.

Uitvoering van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager

Zoals de naam Xs2more al aangeeft, bieden de experts meer. Meer op het gebied van re-integratie in het eerste spoor en tweede spoor bij arbeidsongeschiktheid, en ook bij het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid. Ze staan werkgevers ook bij in het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager. Dit is iets waar werkgevers graag adequaat en snel hulp bij willen krijgen. Indien gewenst, nemen de experts de begeleiding en beoordeling over. Dit is maatwerk voor zowel werkgevers als (voormalige) werknemers, met speciale aandacht voor het belang van werkgevers om de kosten voor hun bedrijf beheersbaar te houden.

Verlaging van het schadelast

Het voorkomen van instroom in de Ziektewet is niet altijd mogelijk. Daarom is het van groot belang om de kosten van deze instroom beheersbaar te maken. Zodra een werknemer van een organisatie arbeidsongeschikt wordt en in de Ziektewet belandt, is het van essentieel belang dat de werknemer de juiste begeleiding krijgt bij de re-integratie. Het is deze begeleiding die bijdraagt aan het beheersen van de schadelast. Het is ook van groot belang dat alle gegevens worden vastgelegd in een dossier dat optimaal is opgebouwd. De re-integratie-inspanningen en beoordelingen moeten inzichtelijk, logisch en begrijpelijk zijn. Met de begeleiding van Xs2more kunnen werkgevers rekenen op minimale schadelast. Als er goede kansen zijn op ander werk, heeft de (voormalige) werknemer de beste kans op snel herstel van de gezondheid. Dit is natuurlijk de beste manier om de schadelast te verminderen.

Begeleiding van voormalige werknemers

Ben je werkgever en heb je hulp nodig bij andere zaken die je moet regelen als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet? De experts van Xs2more kunnen ook helpen met zaken zoals het implementeren van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet, het begeleiden van voormalige medewerkers, het bepalen van de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering, het vaststellen van het recht en het voorbereiden van een verzoek om een beslissing van het UWV over de Ziektewetuitkering. Xs2more staat ook klaar om te helpen bij het aanvragen van een beoordeling van de Ziektewetuitkering en de verplichtingen van werknemers met een Ziektewetuitkering.