Vertrouwenspact
Image default
Zakelijk

Leegstand van kantoorruimte neemt voorzichtig meer af in 2017

Het nieuwe werken zorgt voor meer leegstand van Kantoorruimte

Sinds de economische crisis van 2008 is er een toenemende leegstand van kantoorruimte. Gemiddeld staat 17% van de kantooroppervlakte leeg in 2016. Deze leegstand is nu tot stilstand gekomen maar concentreert zich in het bijzonder op de Randstad waar de meeste leegstand is te constateren. Wanneer je de ontwikkeling van kantoorruimte nader onderzoekt kun je zien dat er vooral de laatste 20 jaar een behoorlijke groei is ontstaan in kantoorruimte omdat beleggers dit een lucratief alternatief vonden t.o.v. aandelen. Momenteel is de leegstand enigszins tot stilstand gekomen en is mede te danken aan de verminderde vraag door de vergrijzing van de samenleving als ook het “nieuwe werken”. Omdat steeds meer bedrijven deze flexibele vorm van werken stimuleren komt er een overschot aan kantoorruimte. Het aantal vierkante meters per medewerker neemt af.

Afname van de aanvangsleegstand

Natuurlijk is er vanuit de vastgoedsector een antwoord gekomen op deze gewijzigde marktontwikkelingen. Wanneer we de afgelopen jaren kijken naar de periode waarbij leegstand ontstaat is vooral de leegstand langer dan drie jaar sterk toegenomen. Vaak werden nieuw opgeleverde kantoorunits direct geconfronteerd met leegstand die na 3 jaar nog niet was ingevuld. Deze aanvangsleegstand is de laatste jaren verminderd en in 2016 werd nog maar 7% van de kantoren leeg opgeleverd. Een aanzienlijke winst aangezien dit voor 2012 nog tussen de 20 – 30% lag. Ook is er momenteel minder nieuwbouw en meer sloop en of transformatie van de kantoorbestemming naar bijvoorbeeld woonobjecten. Ook hierdoor zal de leegstand in kantoorruimte de komende jaren verder dalen.

Verschillen in leegstand

Toch is al eerder opgemerkt dat de leegstand zich vooral concentreert tot de randstad waar soms nog 20% niet verhuurd is. Deze grote leegstand heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn er binnen dit gebied veel beleggers actief. Vaak zijn dit ook grote buitenlandse beleggers die een voor een klein aandeel in vastgoed beleggen en hier de leegstand wat minder snel merken. Hierdoor worden huurprijzen niet aangepast en zal ook de verkoop van dit soort panden vaak niet snel worden doorgezet vanwege minder directe noodzaak. Binnen de randstad zelf zijn ook een aantal macro-economische factoren die samen met locatie en de eigenschappen van het pand regionale verschillen laat zien. Zo is er in de binnenstad van Amsterdam bijvoorbeeld veel minder leegstand dan in het buitengebied.

Volg de link voor info : link