Vertrouwenspact
Image default
Dienstverlening

Persoonlijkheidsbeoordeling van de werknemer voor een betere sollicitatiekeuze

In een sterke competitieve werkomgeving moet je het best beschikbare talent kunnen rekruteren. Dat is juist hetzelfde van wat een persoonlijkheids-beoordeling van de werknemer doet , die niet enkel er voor zorgt dat de juiste man voor de juiste job gekozen wordt, maar ook de groei en de ontwikkeling van het bedrijf ten goede komt. Vandaag de dag zijn testen voor persoonlijkheidsbeoordeling naar voren getreden als een betekenisvol onderdeel van het rekruteringsproces en dit met het toepassen van de juiste middelen om een gedragsbeoordeling te vormen, opdat jouw bedrijf de beste resultaten zou kunnen oogsten.

De meeste bedrijven gebruiken nog steeds traditionele sollicitatiemethodes zoals interviews, CV’s, achtergrond doorlichting, enz… Rekruteringsprofessionals volgen nog steeds de verschillende tientallen jaren oude patronen van de persoonlijkheidsbeoordeling, maar dan op een snellere en efficiëntere wijze, wat op zich al goede resultaten afwerpt. De middelen om een werknemer te beoordelen zijn zeer vruchtbaar omdat de resultaten kwantificeerbaar zijn en er sterk toe bijdragen om de werkattitude en gedragsattitudes van de mogelijke werknemers na te gaan vooraleer ze tewerkgesteld worden in jouw bedrijf. Eigenlijk vermijden ze het gissen naar, dat optreedt als men werknemers rekruteert die moeten samenwerken.

 

De noodzaak van een persoonlijkheidsbeoordeling van de werknemer:

Stel je maar eens voor dat je nog slechts twee kandidaten overhoudt voor een bepaalde job. Beiden zijn goed gekwalificeerd en bezitten al de technische vaardigheden die nodig zijn voor de job. Wie zou je dan nemen om de vacante plaats in te vullen ? Een persoonlijkheidsbeoordeling zal je dan helpen om met een vragenlijst de niet-technische eigenschappen van beiden vast te stellen en je in staat stellen om je een oordeel te vormen over de werkattitude, de teamgerichtheid, de beoordelingscapaciteit en de doelgerichtheid van de persoon.

Het voornaamste nut van de beoordelingstesten wordt niet alleen beperkt tot gebruik bij het rekruteringsproces, maar het kan ook een effectief middel zijn bij het evalueren van jouw werknemers. Dit beoordelingsmiddel zal de kloof tussen de werkattitude van de werknemer en de vereisten van de job bloot leggen. Ze geven je alvast een agenda bij het rekruteren van toekomstige werknemers en de verdere ontwikkeling van essentiële karaktereigenschappen als, leiding kunnen geven, persoonlijke ontwikkeling, teamcommunicatie en conflictoplossing. Het zal ook de werknemer helpen om betere, voldoening gevende en succesvolle loopbaan keuzes te maken. Vandaag de dag integreren meer en meer organisaties persoonlijkheidsbeoordelingen met vaardigheidstesten, leiderschap evaluatie, een allround beoordeling, evaluatie en feedback, en DISC beoordelingen van het peroonlijkheidsprofiel en de gedragingen.

 

Een assessment in Amsterdam doen? Kijk eens dan eens op deze website.

 

 

Volg de link voor info : link