Vertrouwenspact
Image default
Woning en Tuin

Hoe een tuin egaliseren?

Wilt u een tuin egaliseren dan zit u waarschijnlijk met de vraag: hoe een tuin egaliseren? Wat misschien een belangrijkere vraag is om uzelf te stellen is of u de tuin zelf gaat egaliseren of dat u het egaliseren van uw tuin aan een professioneel hoveniersbedrijf uitbesteed. Een tuin egaliseren is namelijk niet iets wat zomaar even gedaan is. Er komt veel bij kijken en het beste kan deze klus uitgevoerd worden door een persoon die daar verstand van heeft. Om de vraagstelling “hoe een tuin egaliseren” toch te beantwoorden bieden wij u een aantal praktische tips.

Tip 1 – haal de tuin leeg en zorg voor een droge grond

Voordat het echte werk überhaupt kan beginnen zal de gehele tuin leeg moeten zijn. De bomen moeten gekapt worden, de boomstronken moeten verwijderd worden, de beplanting moet eruit, de struiken moeten eruit en vergeet de oude tuintegels niet. Het is een flinke klus, maar de tuin leeghalen en de tuinmaterialen afvoeren is bij het egaliseren van een tuin van groot belang. Daarnaast moet de grond droog zijn want een natte grond egaliseren is niet te doen.

Tip 2 – het markeren of afbakenen van het gebied en de hoogte bepalen

Om duidelijk te hebben op welke plekken u de tuin gaat egaliseren is het van belang om het gebied af te bakenen. Dat wordt ook wel het markeren van het werkgebied genoemd. Het markeren van het werkgebied kan het beste gedaan worden door aan de randen van het werkgebied houten paaltjes in de grond te slaan. Sla bijvoorbeeld om de 1,5 meter zo’n paaltje in de grond. Verbind de paaltjes vervolgens met een stevig koord of een touw.

De volgende stap is het aangeven van de gewenste hoogte. Voor een verhoogd terras zal het nodig zijn om de tuin deels op te hogen. Met het koord geeft u de hoogte aan. Zorg ervoor dat de afstand tussen het koord en de grond overal even hoog is. Dat zorgt er straks voor dat de grond overal even hoog zal zijn.

Tip 3 – het toevoegen van nieuw zand of aarde

Op de plekken waar er straks beplanting moet groeien is het nodig om de grond met nieuwe aarde te verrijken. Bij het egaliseren van een tuin voor het leggen van bestrating is geen aarde maar wit zand nodig. Verdeel het zand of de aarde overal gelijkmatig en controleer wederom of de afstand tussen de grond en het koord overal even hoog is.

Tip 4 – de grond stevig aandrukken

Zodra de grond overal goed verdeeld is moet de rond stevig aangedrukt worden. Het aandrukken van de grond is een belangrijk onderdeel bij het egaliseren van een tuin. Vaak wordt er voor het aandrukken van een grond een grote roller gebruikt maar het is ook mogelijk de grond met de voeten of een grote houten plank aan te drukken.

Tip 5 – na het egaliseren van uw tuin de grond laten rusten

Voordat u nieuwe beplanting gaat planten en voordat u de tuinbestrating gaat leggen is het noodzakelijk om de grond ongeveer 48 uur te laten rusten. Zodra de 48 uur verstreken is het egaliseren van uw tuin afgerond en kunt u verder met uw tuin.

Volg de link voor info : link