Vertrouwenspact
Image default
Bedrijven

Een beëdigde vertaling maken

Als je documenten laat vertalen heb je soms een beëdigde vertaling nodig, Een snelle beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling van een formeel document dat door een beëdigd vertaler is gemaakt. Niet alle teksten vereisen een beëdigde vertaling. U hebt een beëdigde vertaling nodig als het document dat vertaald moet worden een officieel document is dat voor officiële doeleinden wordt gebruikt. Denkt u hierbij aan notariële akten, uittreksels uit de burgerlijke stand, processtukken, overeenkomsten en andere officiële documenten

De kwaliteit van de vertaling

Beëdiging zegt in beginsel niets over de kwaliteit van de vertaling. Het bijzondere van een beëdigde vertaling is dat het een officieel document is dat internationaal wordt erkend. Bij een beëdigde vertaling is een verklaring van de beëdigd vertaler bijgevoegd dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het originele document. De ontvanger van een beëdigde vertaling weet dus dat in de vertaling geen zaken verkeerd zijn weergegeven, toegevoegd of weggelaten.

Wanneer moet een beëdigde vertaling worden gelegaliseerd?

Een beëdigde vertaling laten legaliseren is slim wanneer het document voor het buitenland bestemd is. Gaat het om een buitenlands document dat bestemd is voor Nederlandse instanties, dan hoeft u de beëdigde vertaling doorgaans niet te laten legaliseren. Voorwaarde is wel dat de beëdigde vertaling gemaakt is door een beëdigd vertaler die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch (Rbtv) en bij ten minste een Nederlandse rechtbank. Het gaat hierbij om de legalisatie van de handtekening van de vertaler door de bevoegde officiële instanties. Er zijn twee vormen van legalisatie: de verkorte legalisatieprocedure en de uitgebreide legalisatieprocedure. De vraag of u de verkorte of uitgebreide legalisatieprocedure moet doorlopen is afhankelijk van het land waarvoor de beëdigde vertaling bestemd is. Is het land aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan volstaat de verkorte legalisatieprocedure. Als het land niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan dient u de uitgebreide legalisatieprocedure te doorlopen.